U12 USB

 USB zařízení pro sběr dat a ovládání, osm 12bitových analogových vstupů, 2 analogové výstupy, 20 digitálních vstupů/výstupů a 32bitový čítač. 12 digitálních vstupů/výstupů je připojeno na konektor DB-25, ostatní konektory jsou vyvedeny na svorkovnici. Spolehlivé a robustní zařízení s jednoduchou obsluhou.


Soubory ke stažení zde [EN]

Vlastnosti Labjack U12

 • Analogové vstupy: 8x proti zemi, 4x diferenciální; 12bit-rozlišení
 • ±10V rozsah analogových vstupů
 • Programovatelný zisk 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, nebo 20 V/V
 • Až 8 ksamplů/s
 • Softwarově nebo hardwarově časované snímání
 • 2 analogové výstupy
 • 20 digitálních I/O (až 50Hz na linku)
 • 32bitový čítač
 • Integrovaný watchdog
 • USB 2.0/1.0 Low Speed (1.1Mbit)
 • Maximálně 80 Labjacků U12 na jeden USB-Host
 • Kompletně softwarové ovládání - žádné jumpery nebo přepínače
 • Napájeno přes USB
 • Obsahuje licencovanou kopii DAQFactory Express Software (Win2000+)
 • Obsahuje ovladače a vzorové programy
 • Pracuje s OS Windows 98SE a novější (včetně Vista)
 • Rozměry přibližně 101 x 152 x 25 mm
 • Teplotní rozsah -40 až 85˚C
 • OEM verze také dostupná
 • Kompletní specifikace uvedena v příloze A Uživatelské příručky

Analogové vstupy

Labjack U12 disponuje osmi šroubovacími svorkami pro vstupní analogové signály (AI0-AI7). Mohou být samostatně konfigurovány pro měření proti zemi nebo pro diferenciální měření (po dvojicích). Napěťový rozsah každé linky je ±10V, rozlišení je 12bitové a maximální odebíraný proud je 90uA. Pro diferenciální vstupy je možné použít nízkošumový přesný programovatelný zesilovač s maximálním zesílením 20.

Měření na Labjacku U12 je možné časovat softwarově i hardwarově. Softwarový režim spočívá v komunikaci nazvané příkaz/odezva, PC pošle Labjacku příkaz a Labjack vrátí odpověď. Při použití čtyř kanálů se dá dosáhnout rychlosti 50 samplů na jeden kanál za sekundu, při osmi kanálech 25 samplů na jeden kanál za sekundu. Hardwarové snímání začne, když PC vyšle Labjacku příkaz, že má začít snímat. Takovéto snímání je řízeno přesným krystalem, v rychlém módu se načte 4096 samplů z 1-4 kanálů (celkovou rychlostí až 8192 samplů/s) a uloží se ke zpracování do bufferu. V normálním módu se čtou kontinuelně data z 1 až 4 kanálů rychlostí do 1200 samplů/s a posílají se v proudu dat do PC.

Analogové výstupy

Labjack U12 má dvě šroubovací svorky pro analogový výstupní signál (AO0 a AO1). Každý analogový výstup může být nastaven na napětí v rozsahu 0 až napájecí napětí (typicky 5V) s 10bitovým rozlišením. Analogové výstupy jsou ovládány v režimu příkaz/odezva s rychlostí až 50Hz na kanál.

Digitalní I/O

Na LabJacku U12 je k dispozici 20 digitalních I/O kanálů, každý z nich se dá samostatně nastavit jako vstup, výstup-L, výstup-H.

Připojení čtyř z těchto linek je realizováno šroubovacími svorkami (IO0-IO3). Tyto linky mají vestavěnou ochranu proti přepětí/zkratu. V obou režimech - vstup/výstup - jsou ovládány stylem příkaz/odezva do frekvence 50Hz. Pokud jsou nastaveny jako vstupní linky, dají se číst jako 4bitový proud dat, rychlým a normálním módem ve stejném smyslu jako je popsáno výše.

Zbývajících 16 digitálních I/O linek je vyvedeno na konektor DB25 a jsou též ovládány stylem příkaz/odezva taktéž do 50Hz. Maximální proud těmito linkami je 25mA na linku, celkem ale proudy nesmí překročit 200mA. Tato vlastnost umožňuje přímo ovládat některé druhy relé, budit LED a pod.

Čítač

Jeden 32bitový čítač, kterým U12 disponuje, je dostupný přes šroubovací svorky. Čítač může čítat rychlostí až 1MHz. Čtení stavu čítače ve smyslu příkaz/odezva je možné do rychlosti 50Hz, při použití hardwarového proudového režimu je maximální frekvence čtení až 300Hz.

Watchdog pro provoz bez dohledu

Labjack U12 je vybaven časovačem watchdog, který může změnit stav I/O linek pokud je komunikace s nadřízeným PC neúspěšná. Tato funkce se dá použít pro reset počítače, pokud se řídící program zasekne.

Použití pro mobilní automatizaci

Pokud se Labjack U12 použije s mobilním počítačem, stává se velmi vhodným prostředkem k měření/regulaci kdekoliv je právě potřeba.

Použití s vysokým počtem kanálů

Použitím USB hubů může být až 80 Labjacků připojeno k jedinému počítači, což je nenákladná cesta jak zajistit vysoký počet linek.

Ukázkový ovládací software zdarma

Zahrnuje různé ukázkové aplikace, jako LJlogger a LJscope. LJlogger slouží jako příklad použití pro logování měření, například pro statistické účely. LJscope je jednoduchý program fungující jako virtuální ociloskop.

Ovládací software zdrama

Ovladače jsou poskytovány jako DLL knihovny, které se dají použít z mnoha programovacích jazyků. Je také přiložen wrapper (softwarový obal) pro ActiveX a LabVIEW. Většina funkcí knihoven má virtuální demo vstup pro testování bez potřeby reálného hardwaru Labjack.

OEM Verze

Zařízení Labjack U12 je dostupné i jako OEM verze, tj. pouze deska bez krytu.

Články a recenze