U3 USB

U3_USB

LabJack U3 představuje USB zařízení pro sběr dat a řízení s 16 flexibilními I/O (FIO a EIO porty), nastavitelnými jako analogový vstup (12-bit) nebo digitální I/O. Dále nabízí 1-2 analogové výstupy (8-bit) a 4 dodatečné vyhrazené digitální I/O. Čtyři z flexibilních I/O lze nastavit tak, že lze získat až 2 časovače a 2 čítače. Maximální rozsah napětí pro jednosměrné kanály je cca. 0-2,44V, pro diferenční kanály +/- 2,44V (pseudobipolární).


Soubory ke stažení zde [EN]

Vlastnosti LV (nízkonapěťové) verze:

 • 16 nastavitelných vstupů/výstupů (digitální vstup, digitální výstup, nebo analogový vstup)
 • Až 2 časovače (pulzní časování, PWM výstup, fázový vstup, ...)
 • Až 2 čítače (každý 32bitový)
 • 4 přídavné digitální I/O
 • Až 16 12bitových vstupů (0-2.4 V nebo 0-3.6 V, režim proti zemi nebo diff.)
 • 2 analogové výstupy (10bitové, 0-5V)
 • Podporuje SPI, I2C a asynchronní sériové protokoly (pouze v režimu master)
 • USB 2.0/1.1 Full Speed (12Mbit) rozhraní
 • Podporuje softwarově nebo hardwarově časované snímání
 • Maximální rychlost vzorkování 2,5-50kHz (v závislosti na rozlišení)
 • Prodleva při vzorkování nižší než 1ms
 • Šroubové svorky pro většinu signálů
 • OEM verze také dostupná
 • Napájeno přes USB rozhraní
 • Ovladače dostupné pro Windows, Linux, Mac a Pocket PC
 • Příklady pro C/C++, VB, LabVIEW, Java, a další
 • Obsahuje licencovanou kopii DAQFactory Express Software (Win2000+)
 • Obsahuje USB kabel a šroubovák
 • Upgrady firmwaru zdarma
 • Velikost přibližně 75mm x 115mm x 30mm
 • Teplotní rozsah -40 až 85˚C

Rozdíly vlastností HV (vysokonapěťové) od LV (nízkonapěťové) verze:

 • První 4 nastavitelné I/O vyhrazeny pro HV (vysokonapěťové) analogové vstupy
 • 4 HV vstupy mají ±10 V nebo -10/+20 V rozsah
 • 12 LV nastavitelných I/O stále k dispozici, celkem 16 analogových vstupů

Nastavitelné I/O

Prvních 16 I/O linek (FIO a EIO porty) přístroje LabJack U3-LV může být individuálně nastaveno jako digitální vstup, digitální výstup, nebo jako analogový vstup. K tomu 2 z těchto linek mohou být nastaveny na časovače a další 2 na čítače. U varianty U3-HV jsou první čtyři I/O linky nahrazeny vysokonapěťovými analogovými vstupy.

Prvních 8 I/O linek (FIO0 - FIO7) je vybaveno šroubovacími svorkami. 8 linek z EIO (EIO0-EIO7) je dostupných přes DB15 konektor.

Více informací o nastavitelných I/O viz sekce 2.5 Uživatelské příručky. Více informací o datových rychlostech viz sekce 3.1 Uživatelské příručky. Uživatelskou příručku naleznete ke stažení zde.

Analogové vstupy

Labjack U3 má až 16 analogových vstupů dostupných na I/O linkách. Náměry mohou být prováděny na jakékoliv lince proti zemi nebo diferenciálně proti jakékoliv jiné lince.

Vstupní rozlišení je 12 bitů. Rozsah vstupních napětí proti zemi pro verzi U3-LV je typicky 0-2,4V nebo 0-3,6V, rozsah diferenciálních měření činí typicky ±2,4 voltů. Pro správná měření musí napětí na každém vstupním pinu proti zemi být v rozsahu -0,3 až +3,6V.

Ve verzi U3-HV jsou první čtyři I/O linky vyhrazeny vysokonapěťovým analogovým vstupům. Vstupní rozsah těchto kanálů je ±10 voltů nebo -10/+20 voltů. Zbývajících 12 I/O linek je nadále k dispozici, jak je popsáno výše.

Doba softwarově časovaného čtení je typicky 0,6-4,0 ms, v závislosti na počtu kanálů a konfiguraci komunikace. Maximální frekvence hardwarově časovaného vzorkování je od 2,5 ksamplů/s při 12 bitech až 50 ksamplů/s při 10 bitovém rozlišení.

Více informací o analogových vstupech naleznete v sekci 2.6 a příloze A Uživatelské příručky. Pro informace o datových rychlostech vizte sekce 3.1 a 3.2 Uživatelské příručky.

Analogové výstupy

Labjack U3 disponuje dvěma analogovými vstupy (DAC0 a DAC1), jež jsou v provedení šroubovacích svorek. Každý analogový výstup může být nastaven na napětí 0 až 5V s 10bitovým rozlišením.

Analogové výstupy jsou nastavovány způsobem příkaz/odezva, s typickou dobou odezvy 0,6-4,0 ms, podle konfigurace komunikace. Analogové výstupy mají filtry, které ořezávají o 3dB okolo 16Hz, což omezuje frekvenci výstupního signálu pod tuto hranici.

Více informací o analogových výstupech viz sekce 2.7 a příloha A Uživatelské příručky. Pro informace o datových rychlostech čtěte sekci 3.1.

Digitální I/O

Labjack U3 má až 20 digitálních vstupně/výstupních kanálů. 4 z nich (CIO0-CIO3) jsou dostupé přes konektor DB15, ostatních 16 přes svorkovnici. Každá digitální linka může být samostatně konfigurována jako vstup, nebo LV-TTL výstupní úroveň (3,3V logika), linky jsou kompatibilní s TTL(5V) vstupními hodnotami.

Odezva softwarově časovaného čtení/zápisu je typicky 0,6-4,0 ms (podle konfigurace komunikace). Prvních 16 vstupů múže být také čteno jako hardwarově časovaný proud dat.

Více informací o digitálních I/O naleznete v sekci 2.8 a příloze A Uživatelské příručky. Rychlosti dat jsou popsány v sekcích 3.1 a 3.2.

Časovače

Až 2 nastavitelné I/O linky mohou být konfigurovány jako časovače. Časovače jsou velmi flexibilní, nabízejí režimy PWM výstup, časování pulz/perioda, čítání pulzů a fázový vstup.

Sekce 2.9 a příloha A Uživatelské příručky obsahují více informací.

Čítače

Až 2 I/O linky mohou být použity jako 32bitové čítače.

Uživatelská příručka: sekce 2.9 a příloha A.

Ochrana I/O linek

Všechny I/O linky na Labjack U3 jsou chráněny proti menšímu přepětí. FIO linky vydrží stálé napětí až ±10 voltů, linky EIO a CIO trvale ±6 voltů.

Použití s vysokým počtem kanálů

Použitím USB hubů může být mnoho Labjacků připojeno k jedinému počítači, což je nenákladná cesta, jak zajistit vysoký počet linek.

OEM Verze

Zařízení Labjack U3, HV i LV verze, jsou dostupné i jako OEM verze, tj. pouze desky bez krabiček.

Volitelné příslušenství

CB15 je jednoduchý nástavec se šroubovacími svorkami pro konektor DB15.

RB12 je deska poskytující výhodné rozhraní pro manipulaci s vysokým napětím/proudem pro regulaci zařízením U3 nebo U9. RB12 reléová deska se připojuje k Labjacku konektorem DB15, za použití 12ti EIO/CIO linek. RB12 je navržena pro Opto22 sérii G4 I/O modulů a jim kompatibilních prvků, jako třeba série G5 od Grayhill. Výstupní moduly jsou dostupné pro napětí do 200V DC nebo 280V AC, a pro proudy do 3,5A.

LJTick-Divider (LJTD) je modul přizpůsobení 2 vyšších analogových napětí na 0-2,5V.

LJTick-DAC (LJTDAC) poskytuje 2 14bitové analogové výstupy s rozpětím ±10V. Připojuje se k jakémukoliv I/O bloku.

LJTick-InAmp (LJTIA) je dvojitý operační zesilovač pro zesílení slabých signálů, například z termo senzorů a podobně. Každý zesilovač převádí diferenciální signál na napětí proti zemi.

LJTick-RelayDriver (LJTRD) umožňuje dvěma digitálním linkám ovládat relé nebo jinou mírnou zátěž do 50V/200mA.

LJTick-CurrentShunt (LJTCS) je převodník proud-napětí. Převádí 4-20mA proud na napětí v rozsahu 0,47-2,36V

LJTick-Proto (LJTP) se skládá z pole 8x8 děr pro návrh vlastního převodníku signálu.

Články a recenze