UE9 USB/Ethernet

USB/Ethernet zařízení pro sběr dat a ovládání, 14 analogových vstupů (12 až 16 bitů), 2 analogové výstupy (12bitové), a 23 digitálních vstupů/výstupů, 6x časovač, 2x čítač, I2C, SPI, Modbus/TCP. 8 digitálních vstupů/výstupů může být za běhu nastaveno jako 6 časovačů a 2 čítače. Analogové vstupy mají softwarové nastavitelný rozsah napětí v rozmezí +/- 5 V, nebo 0-5 V a rozlišení 12 bitů při maximální rychlosti (až 16 bitů při nižších rychlostech). Na svorkovnici jsou vyvedeny 4 analogové vstupy, oba analogové výstupy a 4 digitální vstupy/výstupy. Všechny signály jsou k dispozici na konektoru DB37 nebo DB15. Zařízení lze napájet z USB, nebo z dodaného napájecího adaptéru

Soubory ke stažení zde [EN]

Vlastnosti Labjack UE9/UE9Pro

 • 14 analogových vstupů(12-16bitů, podle rychlosti)
 • UE9-Pro verze navíc 24bitový nizkorychlostní ADC
 • ±5V nebo 0-5V maximální rozpětí vstupních napětí
 • 2 analogové výstupy (12bitů, 0-5V)
 • 23 digitálních I/O
 • Až 2 čítače (každý 32bit)
 • Až 6 časovačů (pulzní časování, PWM výstup, fázový vstup, ...)
 • Podporuje SPI, I2C a asynchronní sériové protokoly (pouze v režimu master)
 • Podporuje softwarové nebo hardwarové časované snímání
 • Maximální rychlost vzorkování 50+ kHz (v závislosti na rozlišení)
 • Prodleva při vzorkování okolo 1,2 ms
 • Šroubové svorky pro některé signály
 • USB 2.0/1.1 Full Speed (12Mbit) rozhraní
 • Ethernet 10Base-T rozhraní
 • Dvouprocesorový návrh s celkem 168 Mhz výpočetní síly
 • Galvanicky oddělený Ethernet
 • Možnost napájení po USB
 • Hardwarová podpora Modbus/TCP
 • Ovladače dostupné pro Windows, Linux, Mac a Pocket PC
 • Příklady pro C/C++, VB, LabVIEW, Java, a další
 • Obsahuje licencovanou kopii DAQFactory Express Software (Win2000+)
 • Osahuje USB a Ethernet kabel, napájení a šroubovák
 • Napájecí adapter s univerzálním konektorem do sítě (USA, Evropa, ...)
 • Upgrady firmwaru zdarma
 • Velikost přibližně 75mm x 185mm x 30mm
 • Teplotní rozsah -40 až 85˚C

Analogové vstupy

Labjack UE9 má 14 externích analogových vstupů (AIN0-AIN13). AIN0-AIN3 jsou dostupné zároveň na šroubovací svorkovnici i na konektoru DB37.

Každý analogový vstup může být nastaven jako unipolární (čtyři rozsahy od 0-5V po 0-0,625V) nebo bipolární (±5V). Rozlišení analogového vstupu je od 12bitů při maximální rychlosti (doba převodu 12us) po 16bitů při nižší rychlosti (doba převodu 2,7ms).

Odezva při softwarově časovaném převodu je typicky 1,2+ ms, podle počtu kanálů a nastavení komunikace. Rychlost hardwarově časovaného čtení se liší podle rozlišení převodu, od 250 samplů/s při 16bitech po 50+ ksamplů při 12bitech.

Varianta UE9-Pro má všechny vlastnosti klasické UE9 plus přídavný nízkorychlostní 24bitový sigma-delta AD převodník. Doba převodu tohoto ADC 125ms. Převodník poskytuje efektivní rozlišení okolo 20bitů (18bitů bez šumu), s rozsahem 0-5V nebo ±5V. Lineárnost a přesnost jsou mnohem lepší než u klasického převodníku.

Pro více informací o analogových vstupech vizte sekci 2.7 a úřílohu A Uživatelské příručky. Pro informaci o rychlostech dat vizte sekce 3.1 a 3.2 Uživatelské příručky.

Analogové výstupy

Labjack UE9 disponuje dvěma analogovými výstupy (DAC0 a DAC1), jež jsou dostupné přes šroubovací svorkovnici i konektor DB37. Každý výstup může být nastaven na napětí 0-4,9V s 12bitovým rozlišením. Analogové výstupy jsou vztaženy proti zdroji referenčního napětí.

Analogové výstupy jsou aktualizovány způsobem příkaz/odezva, doba odezvy je typicky 1,2-4,0 ms, podle konfigurace komunikace.

Více informací o analogových výstupech naleznete v sekci 2.8 a příloze A Uživatelské příručky. Rychlosti dat jsou popsány v sekci 3.1.

Digitalní I/O

Labjack UE9 má 23 digitálních vstupů/výstupů, které jsou samostatně konfigurovatelné jako vstup, výstup-L a výstup-H. 8 z těchto linek je nazváno Flexibilní Digitální I/O (FIO) a dají se použít jako až 6 časovačů a 2 čítače.

První 4 FIO linky jsou dostupné jednak pře svorkovnici, jednak přes konektor DB37. Všechny linky FIO a MIO jsou dostupné na konektoru DB37, 8 EIO a 3 CIO jsou vyvedeny na konektor DB15.

Doba odezvy při softwarovém čtení/zápisu je typicky 1,2-4,0 ms (podle konfigurace). Digitální vstupy mohou být čteny také hardwarově jako 16ti bitový datový proud.

Více informací viz sekce 2.9 a příloha A Uživatelské příručky. Rychlosti dat jsou diskutovány v sekcích 3.1 a 3.2.

Časovače

Až 6 nastavitelných I/O linek může být konfigurováno jako časovače. Časovače jsou velmi flexibilní, nabízejí režimy PWM výstup, časování pulz/perioda, čítání pulzů a fázový vstup.

Sekce 2.10 a příloha A Uživatelské příručky obsahují více informací.

Čítače

Až 2 I/O linky mohou být použity jako 32bitové čítače.

Uživatelská příručka: sekce 2.10 a příloha A.

Ochrana I/O linek

Všechny I/O linky na Labjack UE9 jsou chráněny proti menšímu přepětí. AIN linky vydrží stálé napětí až ±16 voltů, linky FIO ±10 voltů a linky EIO/CIO/MIO trvale ±6 voltů.

Napájení

Labjack UE9 lze napájet přes USB rozhraní z počítače, nebo přes externí zdroj (součástí balení).

Použití s vysokým počtem kanálů

Použitím USB hubů může být mnoho Labjacků připojeno k jedinému počítači, což je nenákladná cesta, jak zajistit vysoký počet linek.

Modbus

Modbus je standardizovaný protokol pro automatizaci. UE9 podporuje Modbus/TCP hardwarově, takže jakýkoliv software podporující tento protokol může s UE9 komunikovat bez nutnosti dalších ovladačů.

Volitelné příslušenství

CB15 je jednoduchý nástavec se šroubovacími svorkami pro konektor DB15.

RB12 je deska poskytující výhodné rozhraní pro manipulaci s vysokým napětím/proudem pro regulaci zařízením U3 nebo U9. RB12 reléová deska se připojuje k Labjacku konektorem DB15, za použití 12ti EIO/CIO linek. RB12 je navržena pro Opto22 sérii G4 I/O modulů a jim kompatibilních prvků, jako třeba série G5 od Grayhill. Výstupní moduly jsou dostupné pro napětí do 200V DC nebo 280V AC, a pro proudy do 3,5A.

 • LJTick-Divider (LJTD) je modul přizpůsobení 2 vyšších analogových napětí na 0-2,5V.
 • LJTick-DAC (LJTDAC) poskytuje 2 14bitové analogové výstupy s rozpětím ±10V. Připojuje se k jakémukoliv I/O bloku.
 • LJTick-InAmp (LJTIA) je dvojitý operační zesilovač pro zesílení slabých signálů, například z termo senzorů a podobně. Každý zesilovač převádí diferenciální signál na napětí proti zemi.
 • LJTick-RelayDriver (LJTRD) umožňuje dvěma digitálním linkám ovládat relé nebo jinou mírnou zátěž do 50V/200mA.
 • LJTick-CurrentShunt (LJTCS) je převodník proud-napětí. Převádí 4-20mA proud na napětí v rozsahu 0,47-2,36V
 • LJTick-Proto (LJTP) se skládá z pole 8x8 děr pro návrh vlastního převodníku signálu.

Články a recenze